• POWRÓT DO SZKOŁY

     • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa (komunikat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r ).

      Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin. 

      Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:·         przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;·         stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;·         aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

      Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 

      Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania)został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf

      Zalecamy korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły. 

      Więcej informacji dostępnych jest na stronie:   https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo.

      Przypominamy i zachęcamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-zycia--scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2 

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-szczepieniach-przeciw-covid-19 

      W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży  dyrektorzy oraz rodzice więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

      Z wyrazami szacunku

      Departament Wychowania i Edukacji WłączającejMinisterstwa Edukacji i Nauki

     • „Książka – uczy, bawi, wychowuje. Wpływ rodziców na kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci”

     •  

      „Książka – uczy, bawi, wychowuje.
      Wpływ rodziców na kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci”

       

      "Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą,

      jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka,

      oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne

      głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji…"

      Jim Trelease

       

      We współczesnym świecie umiejętność czytania i pisania jest nieodzowna. Jest podstawą postępu i rozwoju. Brak oczytania uniemożliwia wyrażanie swoich myśli, poglądów, przekonań. Uniemożliwia porozumiewanie i prawidłowe komunikowanie się. Dom rodzinny ma najsilniejszy wpływ na rozwój zainteresowań czytelniczych, ponieważ to właśnie w domu rodzinnym ma miejsce pierwszy kontakt dziecka z książką.

      Dlaczego warto czytać od najmłodszych lat?

      Książka to zagłębie wiedzy o życiu, wiedza i refleksja na własny temat, to źródło odpowiedzi i wskazówek  jak sobie radzić i poruszać się w gąszczu ludzkich spraw, w jaki  sposób zmagać się  z emocjami i życiem, jak wzmacniać samouznanie.  Czytając czerpiemy
      z mądrości  i doświadczeń innych osób, poszerzamy swoja wiedzę ogólną i swe życiowe doświadczenie, co pozwala nam lepiej rozwiązywać problemy. Czytając na głos dzieciom, ofiarowujemy im również tę mądrą strategię radzenia sobie z problemami.

                  Czytanie to również nauka mowy i języka, które stanowią najlepszą wizytówkę człowieka i są atutami  w życiu społecznym nie do przecenienia. Osoby używające bogatego, pięknego i czystego języka, posiadające umiejętność prowadzenia ciekawych konwersacji budzą zainteresowanie, podziw i szacunek. Czytanie rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia i koncentracji, przynosi ogromną wiedzę, rozbudza zainteresowania. Dzięki bogatemu językowi i umiejętności używania go z wyczuciem budujemy i pielęgnujemy ważne związki, zawieramy ciekawe znajomości, wchodzimy w krąg ludzi wykształconych i znaczących, a także sami stajemy się osobami cenionymi w pracy i w towarzystwie. Język jest podstawowym narzędziem komunikacji i sukcesu w relacjach społecznych. Dobra znajomość języka to także droga do głębszego, bogatszego i ciekawego życia umysłowego. Jest on niezastąpionym narzędziem poznania i myślenia. Im swobodniej poruszamy się w materii języka, tym łatwiejsze i przyjemniejsze są dla nas wszelkie czynności intelektualne – czytanie, pisanie, planowanie, refleksja, porównywanie możliwości, rozważanie konsekwencji, studiowanie czy choćby śledzenie publicystycznego sporu w mediach.

                  Czytanie to bardzo tani i jakże skuteczny sposób budowania zasobów wewnętrznych dziecka. To najlepsza inwestycja w jego przyszłość. Książka to przepustka do wykształcenia, samodzielności i wolności umysłu. To klucz do lepszego, pełniejszego i mądrzejszego życia
      i wreszcie – to najważniejszy nośnik wiedzy oraz cenne źródło rozrywki i ogromnych emocji.

       

      Współczesny świat, czyli czytanie ważniejsze niż kiedykolwiek:

      Żyjemy w rzeczywistości, w której lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus i zagrożeń. Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczciwych i kulturalnych ludzi, trzeba zadbać o to, by codzienne głośne czytanie stało się priorytetem w naszym domu oraz w przedszkolu i w szkole naszego dziecka. Wybór należy do Was, Drodzy Państwo. Jeśli wybierzecie czytanie, dajecie wiele różnych szans dziecku i sobie. Otwieracie przed nim nowe możliwości – z takim kapitałem wchodzi ono w coraz doroślejsze życie. Dzieci, którym czytano, potrafią mądrzej myśleć, mają większą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, dobrze radzą sobie życiu, w szkole i w późniejszej pracy.

      Czym skorupka za młodu nasiąknie…:

      Aby rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci warto włączyć czytanie książek do codziennego porządku dnia. Uczymy w ten sposób umiejętności wykorzystania czasu wolnego, by nie był on czasem nudy a niekiedy demoralizacji, a dobrodziejstwem. Już sam fakt obecności książki w domu stwarza atmosferę wychowawczą, sprzyjającą czytaniu, a gromadzenie książek własnych jest jednym z przejawów ukształtowania zainteresowań czytelniczych. W pierwszych klasach szkoły podstawowej dziecko uczy się trudnej sztuki czytania i wtedy rozpoczyna się jego samodzielna przygoda z książką. Samo może wybrać lektury w bibliotece szkolnej lub publicznej. W sytuacji wolnego dostępu do półek, staje ono przed skarbnicą gdzie może dotknąć, obejrzeći na koniec wybrać dla siebie odpowiednią pozycję. Gdy ma do dyspozycji bogaty księgozbiór, może dotrzeć do książki o interesującej go tematyce, ciekawie wydanej
      i o oczekiwanej objętości. Rodzice i dziadkowie powinni jak najczęściej towarzyszyć dziecku w czasie wizyt w bibliotece, ponieważ wspólne wybieranie i wypożyczanie książek jest wspaniałym sposobem na wzmacnianie więzi

      Jak wychować sobie czytelnika?

      Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować. Pięć kroków, które należy podjąć:

      • wprowadzamy rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie,
      • jeśli dziecko o to prosi – wielokrotnie czytamy tę samą książkę lub wiersz,
      • pozwalamy na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony,
      • unikamy podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt,
      • sami bądźmy przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach.

       

      Dobry Przykład, czyli czytający rodzice to czytające dzieci:

      Młodzi ludzie, tak jak we wszystkich dziedzinach życia, potrzebują przewodników
      i autorytetów, którzy wprowadzą ich w magiczny świat literatury, wzbudzą zainteresowania czytelnicze, odkryją wartość i magiczną moc książek. Tak doniosłą i zaszczytną funkcję
      w najmłodszych latach powinni pełnić rodzice. To oni mają największy kontakt z dzieckiem, dobierają odpowiednie książki i poświęcają czas, aby je przeczytać. Od dorosłych zależy, czy będzie to lektura odpowiednia do wieku i zainteresowań pociechy, czy potrafią przekazać ją
      w sposób atrakcyjny, zajmujący młodego słuchacza. Dziecko wyczuje, czy rodzic czyta mu
      z przyjemnością, czy tylko spełnia swój obowiązek. Tego samego zdania jest J. Papuzińska: „Istnieje także wyraźna zbieżność między aktualną aktywnością czytelniczą rodziców
      a aktywnością czytelniczą dzieci. Aktywność czytelnicza rodziców wydaje się mieć znacznie większy wpływ na czytelnictwo dzieci, niż świadome próby pobudzenia zainteresowań książką stosowane wtedy, gdy rodzice sami nie czytają”. 
      To dorośli kształcą postawę czytelniczą swoich pociech, przyszłych czytelników, wpływają na ich stosunek do książek i czytelnictwa. Zatem, Drodzy Państwo, bądźmy dla naszych dzieci autorytetami, wzorami, przewodnikami po magicznym świecie literatury i czytelnictwa.

       

      Rodzinne głośne czytanie najlepszą terapią:

      Czytając w domu w atmosferze wzajemnej akceptacji, w sytuacji odprężenia wytwarza się intymny kontakt czytelniczy.  Dorosły koncentruje swoją uwagę na dziecku, nawiązuje się jedyna w swoim rodzaju rodzinna więź. Moc głośnego czytania to nie tylko tekst książki, to także miły głos czytającego, bliskość, przytulenie, wspólny uśmiech i wzruszenie, niepowtarzalny nastrój chwili. Czytanie dziecku dla samej radości bycia razem jest podróżą
      w świat wyobraźni i wspólnego przeżywania perypetii  bohaterów, jest szansą na rozwijanie dziecięcej wrażliwości, współczucia, empatii, otwartości i serdeczności . Czytanie to szkoła pięknych cech i inteligencji emocjonalnej. To poprzez czytanie dziecko poznaje całą gamę uczuć, uczy się je nazywać, dowiaduje się, jak można je wyrażać. Przekonuje się na licznych przykładach, ze jego problemy i przeżycia nie są odosobnione, że inni też się boją, też przeżywają smutki i cierpienia, że również się złoszczą, czują zazdrość, wstyd lub rozczarowanie. Dowiaduje się jak ludzie reagują w różnych sytuacjach i jakie skutki przynoszą ich zachowania i wybory.

      Wspólne czytanie to także bliski kontakt z mamą i tatą, dziadkami, rodzeństwem, dający dziecku poczucie bezpieczeństwa, niezależnie od tego ile pociecha ma lat. Najlepszą rzeczą, jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności. /Irena Koźmińska/                                                                                                                                 

               Wyniki badań i doświadczeń pokazały, iż czytanie zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, stanowi bardzo skuteczną strategię wychowawczą przynosząc przy tym radość oraz pozostawiając cudowne wspomnienia. Autorki książki: „Wychowanie przez czytanie”  - Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska zgodnie stwierdzają, iż czytając książkę dajemy dziecku największy dar-swój czas, wyłączną uwagę, pełne zaangażowanie, nasz entuzjazm dla czytania i miłość. Wśród takich darów, w takiej atmosferze dziecko rozkwita psychicznie i umysłowo. Żaden materialny prezent nie zastąpi tych wspólnych chwil i tych pięknych uczuć, które wyzwala wspólna lektura.

       

      Jeszcze o głośnym czytaniu, czyli dobrodziejstwo samo w sobie:

      Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

      • buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,
      • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
      • rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
      • uczy myślenia, poprawia koncentrację,
      • wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka,
      • poszerza wiedzę ogólną,
      • ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
      • uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
      • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
      • chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury,
      • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

       

      Nastolatki, Rodzice, książki i wspólne czytanie:

      Dorastanie jest etapem, w którym rodzice bardzo często mają problem
      z zaakceptowaniem i przyjęciem istotnych zmian, jakim ulega ich dziecko. W rezultacie dochodzić może do konfliktów i wzajemnego niezrozumienia. Dorastająca córka lub syn może wówczas oddalić się od rodziców i szukać akceptacji wśród członków grupy rówieśniczej.  Większość wolnego czasu będzie spędzać z kolegami, czy przed ekranem telewizora lub komputerem. Wydaje się, że czas wspólnego głośnego czytania minął już bezpowrotnie. Ale czy na pewno? Książka może stać się jednym z istotnych elementów sprzyjających rozwojowi nastolatka. Może podtrzymywać i kształtować prawidłowe relacje między rodzicami a ich dorastającym dzieckiem. W tym czasie latorośl nie tylko przeżywa okres buntu, jego rozwojowi towarzyszy wzrost wrażliwości zmysłów, bardzo intensywnie rozwija się wyobraźnia. Ten proces może być wzmacniany i prawidłowo kierowany między innymi poprzez dobór odpowiedniej literatury i zachętę do czytania. Zapewne trudno będzie kontynuować głośne czytanie, więc może warto zaproponować wieczorne wspólne czytanie
      i wymienianie się uwagami, spostrzeżeniami, głośne czytanie interesujących, czy humorystycznych fragmentów książek. Lektura może stać się wstępem do dalszych rozmów
      o wielu jakże istotnych sprawach, problemach, z jakimi stykamy się w codziennym życiu. Początkowo może się to wydać trudne i dziwne. Jednak badania dowodzą, że poprzez czytanie i obcowanie z książką relacje rodzica z dzieckiem mogą się zacieśnić, pozwolą zrozumieć świat nastolatka, sprawią autentyczną radość i satysfakcję.

      Szacunek do książki świadectwem kultury osobistej:

      To rodzice uczą właściwego stosunku do książki, jej poszanowania, gromadzenia własnej biblioteczki, częstego sięgania do ulubionych pozycji. Należy uczyć dziecko właściwego stosunku do książek, doceniania ich posiadania, szanowania ich i nie niszczenia, zarówno wtedy, gdy należą one do niego, jak i wtedy, gdy są cudzą własnością. I najważniejsze – należy w dziecku jak najwcześniej rozwijać umiejętność i potrzebę mądrego dzielenia się tym, co posiadamy, uczyć, że obdarowywanie innych – choćby pożyczoną z własnej biblioteczki książką – także może przynosić radość. Reasumując, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób dzieci obchodzą się z książką, nauczyć dbałości o własne i wypożyczone książki.

      Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś:

      Międzynarodowe badania czytelnictwa dzieci i młodzieży wskazują na bardzo duży wpływ rodziców na treść, rodzaj i liczbę czytanych przez dzieci pozycji, a także na czas przeznaczony na czytanie oraz kształtowanie się sympatii do poszczególnych autorów. Dorośli nie powinni zapominać, że wspólne czytanie, dzielenie się wrażeniami z przeczytanych lektur umacnia więzi rodzinne, buduje i wzmacnia autorytet opiekunów. Rola rodziców nie powinna kończyć się wówczas, kiedy dziecko umie już czytać. Opiekun przez cały czas powinien być pomocny w doborze literatury, służyć radą, zachętą, motywować do rozwijania czytelniczej pasji, pokazywać, jakie korzyści daje obcowanie z książką. Warto, aby rodzice i dziadkowie aktywnie towarzyszyli swoim pociechom w czasie wizyt w bibliotece i księgarni, ponieważ wspólne wybieranie i wypożyczanie książek jest wspaniałym sposobem na wzmacnianie więzi dzieckiem.

      Bibliografia:

      Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2016

     • KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

     • Kiermasz świąteczny stał się tradycją naszej szkoły.  Inicjatorem tej akcji była pani Anna Dyjak. Rodzice, nauczyciele oraz uczniowie od listopada mogli dostarczać swoje rękodzieła. Za stronę organizacyjną kiermaszu odpowiedzialne były uczennice naszej szkoły: Judyta Wryk i Milena Ura – uczennice klasy VIII oraz nauczyciele: p. Anna Galek, p. Elżbieta Krzastek –Janeczko. W akcję włączył się  ks. Bartosz Skoczylas. W tym roku kiermasz odbył się 19 grudnia 2021 r. przy kościele. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli.

      SP 7

     • DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

     • 14 grudnia obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji odbył się uroczysty apel. Uczniowie klas IV, V i VI pod opieką pani Anny Chojnackiej przedstawili piękny montaż słowno – muzyczny, w którym przypomnieli postać generała Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy Armii Krajowej, Patrona naszej szkoły już od 26 lat.

     • Wyniki konkursu plastycznego "Bezpieczne wakacje 2021"

     • Wiktoria F. - II miejsce w eliminacjach powiatowych wojewódzkiego konkursu plastycznego w kategorii wiekowej 10-12 lat, kl.5.

      Tomasz B.. - III miejsce w eliminacjach powiatowych wojewódzkiego konkursu plastycznego w kategorii wiekowej 10-12 lat, kl.5.

      Filip K. - III miejsce w eliminacjach powiatowych wojewódzkiego konkursu plastycznego w kategorii wiekowej 13-15 lat, kl.7.

      Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

     • 11 LISTOPADA

     • Ojczyzna wolna, znowu wolna!

      Tak bije serce, huczą skronie!

      A Biały Orzeł w słońcu kwiatów

      Przyleciał, by go ująć w dłonie.

      Zawsze był z nami - ptak wspaniały

      Choć czasem ktoś odszedł daleko...

      Bronił tej ziemi, bo ją kochał

      Sercem pokoleń już od wieków.

      Dnia 10 listopada uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu uczcili pamięć poległych za wolność ojczyzny oraz wyrazili dumę i radość z możliwości życia w wolnym kraju. Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy, którzy wywalczyli  wolność dla naszej Ojczyzny, dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. Nasza szkoła przyłączyła się do  ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej. O godzinie 11:11 w ramach świętowania 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotkowy hymn narodowy.

     • DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

     • Dnia 5 listopada 2021 roku wychowawczyni klasy drugiej - pani Anna Dyjak zorganizowała Dzień Postaci z Bajek dla uczniów klas I – III w ramach udziału w międzynarodowym programie edukacyjnym promującym czytelnictwo "Czytam z klasą lekturkę pod chmurką" realizowanym jako innowację oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Uczniowie wszystkich klas ułożyli puzzle z jedną z postaci z bajek oraz dopasowywały fragmenty obrazków do bajek. Oprócz tego uczniowie z klasy pierwszej rysowali bajkowe szlaczki, uczniowie klasy drugiej układali z rozsypanki literowej nazwy postaci z bajek a uczniowie klasy trzeciej rozwiązywali zagadki o tematyce bajkowej. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość przebrania się za wybraną postać z bajki. Na koniec dnia każdy z uczniów otrzymał dyplom za aktywny udział w uroczystych obchodach Dnia Postaci z Bajek.

     • Pismo Prezesa GUS - Badanie kontrolne NSP 2021

     • Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne, które jest podstawowym sposobem oceny jakości  danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

      Badanie będzie realizowane na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

      Udział w badaniu jest obowiązkowy.

      Prosimy o zapoznanie się z listem zamieszczonym poniżej, aby dowiedzieć się jak będzie przebiegało badanie i jak zweryfikować tożsamość ankietera.

       

      List Prezesa GUS

     • SZKOŁA PAMIĘTA

     • Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „Szkoła pamięta”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności oraz osobach zasłużonych dla lokalnej społeczności.

      My Znicze Pamięci zapaliliśmy na grobach pani Marii Cebuli – byłego dyrektora naszej szkoły, doktor Olgii Lilien – „Judyma Tarnobrzega”, księdza Tadeusza Chrobaka, profesora Michała Pazia oraz przy obelisku poświęconemu pułkownikowi Rudolfowi Jagielskiemu oraz kapitanowi Jerzemu Weissowi, straconym w Charkowie i Katyniu.

     • PASOWANIE NA UCZNIA

     • 22 października uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni do społeczności naszej szkoły. Pierwszoklasiści zostali  również  przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Pasowanie na ucznia i czytelnika było dla nich ogromnym przeżyciem. Uroczyście ślubowali być wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami oraz obiecali, że będą kochać i szanować książki. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
   • /SP7Tarnobrzeg/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych