• Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole:

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59
     • Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania.
     • Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
     • Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
     • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.
     • Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego z 12 lutego 2019 r.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
   • /SP7Tarnobrzeg/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych