• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     • Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

      W ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa :” Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”– kwota dofinansowania wyniosła 3000,00zł; wkład własny gminy 750,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3750,00 zł.

      Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie przeznaczone zostało na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

       

      SPRAWOZDANIE

     • Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

     • 29 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowali go uczniowie klasy 7 pod opieką p. I. Szczepaniuk. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Podczas uroczystości przybliżono okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku. Podkreślono, że był to drugi tego typu dokument na świecie i pierwszy w Europie. Zaprezentowano również portrety i sylwetki osób, które brały udział w pracach nad tworzeniem konstytucji i przyczyniły się do jej uchwalenia.

     • TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

     • Maciej Walski i Jakub Wyrzykowski reprezentowali naszą szkołę w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej został zorganizowany 28 kwietnia b.r. w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą pożarniczą, pomimo dużej konkurencji Jakub zajął 4 miejsce. Gratulacje.

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

     • 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczęły się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

      W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

      Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM
      o zasięgu ogólnopolskim. Według najnowszych danych w Polsce żyje 400 000 osób z autyzmem, natomiast przyjmuje się że zaburzenie to dotyczy około 3 mln osób w Polsce( rodzice, rodzeństwo).

      W związku z tym nasza szkoła przyłączyła się do kampanii pod hasłem "Siódemka na niebiesko".

      5 kwietnia (wtorek) zorganizowany został krótki wykład na temat autyzmu, połączony z ćwiczeniami i zabawami, które przybliżyć miały świat osób z tym zaburzeniem. Uczniowie oraz nauczyciele tego dnia, na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu, założyli niebieskie ubrania. Dodatkowo odbył się konkurs plastyczny pt. " Świat zmysłów". Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Nad organizacją
      i przebiegiem obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu czuwała pani Katarzyna Burlikowska.

     • DZIEŃ BEZ PLECAKA

     • 22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bez Plecaka.

      W tym dniu uczniowie przynieśli do szkoły swoje podręczniki i przybory w czym tylko chcieli. Trzeba przyznać, że brać uczniowska wykazała się niezwykłą  pomysłowością  oraz niesamowitym poczuciem humoru!

      Okazało się, że szkolny ekwipunek można zapakować np.: w klatkę dla kanarka, legowisko dla psa, lodówkę turystyczną, pojemnik na chleb, oponę samochodową, wielki garnek, szufladę, koszyki sklepowe lub przywieźć na taczkach.

     • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

     • W dniu 21 marca, w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji pierwszego dnia wiosny. Przygotowały je pani Katarzyna Burlikowska oraz Sylwia Jadach, a wzięli udział uczniowie z klas III-VIII. Ciekawy i wesoły występ uświetnił pokaz Eko-mody w wykonaniu klas V-VIII oraz konkurs na Eko-marzannę, w którym udział wzięły klasy I-IV. Wszystkie eko kreacje oraz eko marzanny były szczegółowo dopracowane, a uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością i inwencją twórczą.

     • e-Twinning

     • Nasza szkoła dołączyła do społeczności szkół eTwinning.

      eTwinning to platforma współpracy dla nauczycieli z krajów europejskich, którzy wspólnie realizują projekty.

      W ramach realizowanych działań uczniowie kl. 7 i 8 rozwijają umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w j. angielskim oraz poznają rówieśników z innych krajów europejskich.

      O rezultatach naszego udziału w projektach „Let’s make friends” oraz „English story writing and illustrating contest 2022” będziemy informować w czerwcu.

     • ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

     •  

      Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu ogłasza

      zapisy 

      na rok szkolny 2022/2023

       

      Zapisy dzieci do klas pierwszych

      prowadzimy od 21 lutego do 9 marca 2022 roku

       

      Zapisu dziecka można dokonać drogą elektroniczną poprzez:

      Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć

      sekretrariacie naszej szkoły w godzinach od 8.00-15.00.

      STRONA NABORU AKTYWNA BĘDZIE OD 21 LUTEGO OD GODZ.8.00.
       

      W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

      15 823 35 29 lub bezpośrednio w sekretariacie SP7 Tarnobrzeg, 

      ul. Sienkiewicza 215.

       

      Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

       

      ​​​​​​​

       

      >>  Prezentacja o szkole  <<

       

      Kilka słów o nas...

                 Nasza szkoła jest placówką bezpieczną i przyjazną dziecku. Znamy każdego ucznia, jego potrzeby i oczekiwania. Nasze zaangażowanie skierowane jest na wszechstronny rozwój Waszego dziecka. Pomagamy w rozwijaniu zainteresowań  i odnoszeniu sukcesów. Dbamy o wysoki poziom nauczania, przyjazną atmosferę i dobre przygotowanie naszych uczniów do dalszej nauki.

      NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY: 

      • Rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań uczniów.
      • Udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych.
      • Osiąganie dobrych wyników na sprawdzianie klas ósmych.
      • Udział w przedstawieniach teatralnych.
      • Sprawdzone metody pracy uwzględniające indywidualne cechy, umiejętności i predyspozycje dziecka - stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
      • Świetlicę szkolną czynną od 6.30 do 15.50.
      • Dobrze wyposażone sale komputerowe z dostępem do Internetu dla młodszych i starszych dzieci.
      • Sale lekcyjne wyposażone w monitory interaktywne.
      • Salę gimnastyczną z niezbędnym sprzętem sportowym.
      • Nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks  boisk sportowych „Orlik” oraz plac zabaw.
      • Efektywne kształcenie świadomej postawy proekologicznej i prozdrowotnej.
      • Świetnie przygotowaną  do pracy  z dziećmi kadrę pedagogiczną.
      • Obiady dla chętnych – catering.

      Zapraszamy do obejrzenia filmu  oraz  prezentacji o naszej placówce.

                                                                                                                 Dyrektor Szkoły

     • KONKURS MIĘDZYSZKOLNY

     •  

      4 lutego 2022r. nasza szkoła zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „ Matematyczna Twierdza Szyfrów ”.

      Wzięli w nim udział uczniowie z klas VI - VIII z naszej szkoły oraz ze Szkoły Podstawowej w Cyganach – łącznie 12 uczestników.

      Konkurs, ze względu na obowiązek nauki zdalnej, odbył się online.

      Do zawodów przystąpiło 12 uczniów, z czego ukończyć konkurs udało się 8 uczniom.

      Zadaniem uczniów było rozwiązanie 12 zagadek logicznych i szyfrów różnego rodzaju.

      WYNIKI:

      I miejsce  -  Emilia K.  kl.VII  -  SP7

      II miejsce  - Mateusz R.  kl.VII  -  SP7

      III miejsce  -  Kamil K.  kl.VII  -  SP7

      Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 28 lutego 2022r. w Szkole Podstawowej nr 7.

      Gratulujemy !!!

     • KONKURS MIĘDZYNARODOWY

     • W dniu 19 listopada 2021 roku nasza szkoła, reprezentowana przez czteroosobową drużynę uczniów z klasy VII, wzięła udział w międzynarodowych zawodach matematyczno-fizycznych "Náboj Junior".

      Zawody trwały 120 minut, podczas których drużyny starały się rozwiązać jak najwięcej zadań. Nasza drużyna, w składzie: Emilia K., Mateusz R., Kamil K., Nataniel P. dzielnie rozwiązywała niełatwe zadania z zakresu matematyki i fizyki. Dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy zajeliśmy 94 miejsce wśród drużyn z Polski (na blisko 400 zespołów) i 481 miejsce w klasyfikacji międzynarodowej (na 945 drużyn).

      ​​​​​​​ Serdecznie gratulujemy !!!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
   • /SP7Tarnobrzeg/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych