• Historia szkoły

    •  Szkoła w Mokrzyszowie została założona  w 1872 r. z inicjatywy właściciela dóbr Mokrzyszowa Artura  Teodora Schindlera. Była to szkoła ludowa, jednoklasowa, w której uczył jeden nauczyciel. W roku 1898 szkoła jednoklasowa została przekształcona  w szkołę dwuklasową. W sierpniu 1905 r. powstała trzecia sala lekcyjna w domu hrabiego Zdzisława Tarnowskiego.  W 1935 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. W czasie II wojny światowej szkoła uległa poważnym zniszczeniom.

     W 1975 roku Tarnobrzeg został  miastem wojewódzkim, a Mokrzyszów został włączony do granic administracyjnych miasta jako jedna z dzielnic. W związku  z tym szkoła otrzymała swój numer i zyskała miano Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu. W 1995 roku nadano szkole imię generała Leopolda Okulickiego.

     Budynek szkolny był wielokrotnie remontowany. W 2005 r. oddano do użytku nową część szkoły oraz pomieszczenia administracyjne.

         Nasza szkoła jest dzisiaj niewielką osiedlową szkołą, liczącą 120 uczniów. W świat wiedzy wprowadza uczniów 19 osobowe grono pedagogiczne. Szkoła może poszczycić się nową, dużą salą gimnastyczną, biblioteką z czytelnią wyposażoną w Internetowe Centrum Multimedialne oraz dwoma pracowniami komputerowymi pozyskanymi w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Pracownie wyposażone są także w nowoczesny sprzęt multimedialny. Powstanie bogatej bazy informatycznej ułatwiło dostęp do Internetu wszystkim uczniom i nauczycielom. Korzystanie z Internetu umożliwia uczniom poszerzanie  wiedzy, pozyskiwanie informacji przydatnych na lekcjach, opracowywanie referatów oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych. Zainteresowanie uczniów pogłębianiem wiedzy z zakresu technologii informacyjnej jest bardzo duże. Zaowocowało to zdobyciem przez uczniów naszej szkoły dwóch pierwszych miejsc w miejskim konkursie informatycznym, pierwszego i drugiego miejsca w konkursie powiatowym oraz wysokich lokat w konkursie międzypowiatowym.

     Ponadto nasi uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach szkolnych i miejskich osiągając liczne sukcesy. Nasza szkoła jest również organizatorem miejskiego konkursu „Żyj zdrowo” oraz miejskiego konkursu historycznego „Patroni Naszych Szkół”.

     W szkole działają następujące organizacje: „Samorząd Uczniowski”, „Szkolna Kasa Oszczędzania” i „Polski Czerwony Krzyż”. Od wielu lat SKO i PCK organizują akcję charytatywną „Podziel się sercem - podziel się złotówką” na rzecz wychowanków z „Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej” w Tarnobrzegu.

     Od kilku lat prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek pomagając w ten prosty sposób osobom niepełnosprawnym. Każdego roku włączamy się w akcję "Góra Grosza".

     Systematycznie współpracujemy  z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  oraz z  Miejską Biblioteką Publiczną. 

     W szkole organizowane są różne uroczystości i imprezy środowiskowe: andrzejki, mikołajki, jasełka „Dzień Babci i Dziadka”, „ Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Sportu Szkolnego”. Dobrze układa się współpraca z rodzicami, którzy z zaangażowaniem włączają się w przygotowanie  uroczystości.

     Nasza szkoła jest szczególnie przyjazna dla ucznia, ponieważ żadne dziecko  nie jest anonimowe. Nauczyciele znają dobrze uczniów  i ich sytuację rodzinną, więc starają się otaczać ich wszechstronną opieką.

     Posiadamy  certyfikat „Szkoły z Klasą”, certyfikat „ Szkoły promującej zdrowie”.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
   • /SP7Tarnobrzeg/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych