• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     • Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

      W ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa :” Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”– kwota dofinansowania wyniosła 3000,00zł; wkład własny gminy 750,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3750,00 zł.

      Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie przeznaczone zostało na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

       

      SPRAWOZDANIE

     • Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

     • 29 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowali go uczniowie klasy 7 pod opieką p. I. Szczepaniuk. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Podczas uroczystości przybliżono okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku. Podkreślono, że był to drugi tego typu dokument na świecie i pierwszy w Europie. Zaprezentowano również portrety i sylwetki osób, które brały udział w pracach nad tworzeniem konstytucji i przyczyniły się do jej uchwalenia.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
    • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
    • (0-15) 823 35 29
    • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych