• PASOWANIE NA UCZNIA

     • 22 października uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni do społeczności naszej szkoły. Pierwszoklasiści zostali  również  przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Pasowanie na ucznia i czytelnika było dla nich ogromnym przeżyciem. Uroczyście ślubowali być wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami oraz obiecali, że będą kochać i szanować książki. 

     • Kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

     • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.

                  Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

      1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

      Uwaga! – wpisz swoje dane w ekranie na początku szkolenia;

      2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy

      3. przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mailhulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

      Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl .

      Zasady przyznawania hulajnóg dla dzieci

     • DZIECI SIECI

     • 06 października 2021 roku uczniowie z klasy drugiej uczestniczyli w spektaklu i warsztatach online - "Dzieci sieci – Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów ”. Plik i Folder to bohaterowie projektu, który jest wynikiem współpracy NASK z Grupą Artystyczną Zygzaki. Te dwie fikcyjne postaci wprowadzają dzieci w wirtualny świat, tłumaczą jego podstawowe pojęcia, ostrzegają przez czyhającymi w nim zagrożeniami oraz uczą, jak postępować w trudnych sieciowych sytuacjach.

      Po spektaklu uczniowie wzięli udział w warsztatach online dotyczących zachowań Filipa i Oli – rodzeństwa występującego w przedstawieniu. Wspólnie z uczniami innych szkół w Polsce tworzyli mapy myśli na temat zachowywania się użytkowników urządzeń elektronicznych i Internetu. Po wydarzeniu drugoklasiści stworzyli swoją mapę dotyczącą korzyści z Internetu.

     • Dodatkowe dni wolne

     • Dodatkowe dni wolne od zajęć  dydaktyczno - wychowawczych
      w roku szkolnym 2021/2022  
      w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu.

       

      Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

       

      - 15 października 2021r. - piątek

      - 12 listopada 2021r. - piątek.

      - 7 stycznia 2022r. - piątek.

      - 2 maja 2022r. - poniedziałek.

      - 24 maja 2022r. - wtorek - egzamin ósmoklasisty - j. polski.                                   

      - 25 maja 2022r. - środa -  egzamin ósmoklasisty - matematyka.

      - 26 maja 2022r. - czwartek - egzamin ósmoklasisty - j. obcy nowożytny.

      - 17 czerwca 2022r. - piątek

       

      W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

      Praca świetlicy szkolnej według planu zajęć edukacyjnych.

      W tych dniach nie będą wydawane obiady.

     • Dzień Chłopaka 2021

     • Dnia 1 października br. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Chłopaka przygotowany przez  p. Katarzynę Motykę oraz p. Ilonę Szczepaniuk. Apel rozpoczął się od występu dziewczyn z klasy VIII, które zaprezentowały się w przygotowanym specjalnie na tę okazję układzie tanecznym. Główna część apelu obejmowała konkurs na "Super Chłopaka" naszej szkoły. Kandydaci z poszczególnych klas zmierzyli się ze sobą w kilku konkurencjach. W kategorii kl. I-III zwyciężył Antoni Załucki (kl. I), a w kategorii kl. IV-VIII - Mateusz Krociel (kl. VIII). Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

     • CZYTAM Z KLASĄ lekturki z pod chmurki

     • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 
      wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III 
      CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki.

      Projekt polega na rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci. Będzie prowadzony
      w klasie 2 przez panią Annę Dyjak.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
    • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
    • (0-15) 823 35 29
    • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
    • /SP7Tarnobrzeg/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych