• Wykaz programów nauczania 2021/2022

   • Wykaz programów nauczania ogólnego w tym kształcenia ogólnego dla uczniów
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
     w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu obowiązujący od roku szkolnego 2021/2022

     

    Klasy 1 - 3

    Lp.

    KLASY

    PRZEDMIOTY

    Program nauczania
    tytuł, autor

    1

    1-2

     

    Edukacja wczesnoszkolna

     Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej klasy 1-3- „ Gra w kolory”
    AUTOR: Ewa Stolarczyk

    2

    3

     

    Edukacja wczesnoszkolna

    Program nauczania dla klas 1-3 (seria Elementarz Odkrywców)

     AUTOR: Teresa Janicka-Panek

     Treści nauczania i przewidywane efekty edukacyjne z edukacji 
     matematycznej:  Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil,
     Bogusława Lankiewicz. Treści nauczania i przewidywane efekty edukacyjne z edukacji  przyrodniczej: Joanna Winiecka - Nowak.
     Treści nauczania i przewidywane efekty edukacyjne z edukacji
     informatycznej: Michał Kęska.
        

    3

    1-3

    Język angielski

    Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny
    z podstawą programową z dnia 14.02.2017
    AUTORZY: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska wyd. Macmillan

    4

    1

     

    Religia

    „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

    5

    2

    Religia

    „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

    6

    3

    Religia

     „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

     

    Klasy 4-8

     

    Lp.

    KLASY

    PRZEDMIOTY

    Program nauczania
    tytuł, autor

    7

    4 – 8

     

    Język polski

     „Nowe słowa na start!” - program nauczania ogólnego języka polskiego
     w kl. IV-VIII szkoły podstawowej

     AUTOR: Marlena Derlukiewicz

     

    8

    4-8
     

    Historia

    Program nauczania historii kl.4-8 "Wczoraj i dziś”
    AUTOR: dr Tomasz Maćkowski

    9

    4-8

    Język angielski

    Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego  (kl. IV-VIII) -Nowa Era
     AUTORZY: Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta, Dorota Wisińska

     

    10

    6
     

    Język angielski

    Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego 
     zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017
     AUTORZY: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber wyd. Macmillan
     

    11

    7-8

    Język niemiecki

    Program nauczania j. niemieckiego ( II etap edukacyjny kl. VII i VIII).
    AUTOR: A. Jaroszewska

    12

    4-8
     

    Matematyka

     Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8
    w szkole podstawowej - (Program zbieżny z rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej)

    AUTORZY: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

     

    13

    4
     

    Przyroda

     Program nauczania Tajemnice przyrody klasa 4

     AUTOR: Jolanta Golanko

     

    14

    5-8

     

    Biologia

     Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej - Puls życia
     AUTOR: Anna Zdziennicka

    15

    5-8

     

    Geografia

     Program nauczania geografii w szkole podstawowej – „Planeta Nowa”

     AUTORZY: Maria Tuz, Barbara Dziedzic

    16

    7-8

     

    Fizyka

     Program nauczania "Spotkania z fizyką"

     AUTORZY: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

    17

    7-8
     

    Chemia

     Program nauczania chemii w szkole podstawowej
     AUTORZY: Teresa Kulawik., Maria Litwin

    18

    4-7
     

    Muzyka

     Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej-

     Lekcja muzyki

     AUTORZY: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     

    19

    4-7
     

    Plastyka

     „Do dzieła” - program nauczania plastyki w klasach 4–7

     AUTORZY: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska,

     Natalia Mrozkowiak

     

    20

    4-6
     

    Technika

    „ Jak to działa?” program nauczania

     AUTORZY: Lech Łabecki, Marta Łabecka

    21

    4-8
     

    Informatyka

     Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

     AUTOR: Michał Kęska

    22

    8

    WOS

     

    Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

    „Dziś i jutro”

     AUTOR: Barbara Furman

    23

    8

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „ Żyję i działam bezpiecznie”.
    AUTOR: Jarosław Słoma

    24

     

    4-8

    Wychowanie fizyczne

    Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej
    AUTOR: Krzysztof Warchoł

     

    25

    4
     

    Wychowanie do
    życia w rodzinie

     

     

    Wychowanie do
    życia w rodzinie

     

     

     

    Wychowanie do
    życia w rodzinie

     

     

     

    Wychowanie do
    życia w rodzinie

    „Wędrując ku dorosłości”- Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów Program nauczania klasy IV szkoły podstawowej

    AUTOR: Teresa Król

    26

    5

    „Wędrując ku dorosłości”- Wychowanie do życia w rodzinie

    Program nauczania dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

    AUTOR: Teresa Król

    27

    6

     

    Wędrując ku dorosłości”- Wychowanie do życia w rodzinie

    Program nauczania dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

    AUTOR: Teresa Król

     

    28

    7

    Wędrując ku dorosłości”- Wychowanie do życia w rodzinie

    Program nauczania dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej

    AUTOR: Teresa Król

    29

    8

    Wychowanie do
    życia w rodzinie

    Wędrując ku dorosłości”- Wychowanie do życia w rodzinie

    Program nauczania dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej

    AUTOR: Teresa Król

    30

    4

    Religia

     „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10

     

    31

    5

    Religia

     „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

     

    32

    6

    Religia

     „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

     

    33

    7

    Religia

     „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

     

    34

    8
     

    Religia

    PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

    35

    7-8

    Doradztwo zawodowe

    indywidualni.pl. Doradztwo zawodowe. Kurs na przyszłość-

    rozkład materiału nauczania opracowany przez firmę Librus.

    Autor- Konkel – Zając Anna

    36

    5

    Wszystkie przedmioty-niepełnosprawność intelektualna
    w stopniu umiarkowanym

    Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,

    Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Harmonia 2017 r.

    - Jesteśmy Bożą rodziną cz-2-02/12, program własny

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych