• I SEMESTR

    Dni tyg.

    Czas trwania lekcji

    Kol. lekcji

    I

    II

    III

    IV

    V

    VI

    VII

    VIII

     

     

    G. Kozioł

    B. Ordon

    A. Dyjak

    I. Kołodziej

    M. Jedlińśki

    E. Mierzwa

    K. Ordon

    I. Szczepaniuk

     

     
       

    PONIEDZIAŁEK

    6.30 -7.30

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    8.00 – 8.45                       

    1

    6 j.ang.

    7 zaj.

    5 zaj.

    10 przyroda

    SG zaj. kreatywne

    B j.polski

    11 matematyka

    SK religia

       

    8.55 – 9.40

    2

    6 religia

    7 zaj.

    5 zaj.

    SG WF

     11  biologia

    B j.polski

    12 j.ang.

    SK matematyka

       

    9.50 – 10.35

    3

    6 zaj

    7 zaj.

    5 zaj.

    10  j. ang.

    SK matematyka

    B religia

    11 biologia

    12 j. polski

       

    10.45 –11.30

    4

    6 zaj.

    7 j.ang.

    5 zaj.

    10 muzyka

    11religia

    SK matematyka

    WF

    12 biologia

       

    11.50 –12.35

    5

    6 zaj.

    7 religia

    5.j. ang.

    SK j. polski

     10 j. polski

    11 historia

    12 muzyka

    WF

       

    12.45 –13.30

    6

     

     

     

     

    WF

    B technika

    12 historia

    SK chemia

       

    13.40 –14.25

    7

     

     

     

     

    WF

     

    12 chemia

    SK historia

       

    WTOREK

    6.30 – 7.00

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    8.00 – 8.45

    1

    6 ZK

    7 j. ang.

    5 religia

    10 j.polski

    11 WDZ

    B j. polski

    12 zaj. kreatywne

    SK fizyka

       

    8.55 – 9.40

    2

    6 j. ang.

    7 zaj.

    5 zaj.

    B religia

    11 j. polski

    11 biologia.

    12 fizyka

    SK matematyka

       

    9.50 – 10.35

    3

    6 zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    10 przyroda

    11 j. angielski

    B matematyka

    12 j. polski

    SK religia

       

    10.45 –11.30

    4

    6 zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    10 matematyka

    B technika

    12 historia

    11 biologia

    SK j. angielski

       

    11.50 –12.35

    5

    10 zaj.inf.

     7 zaj. 

    6  ZK

    11 historia

    B plastyka

    WF

    12 matematyka

    SK zaj. z wych.

       

    12.45 –13.30

    6

     

     

     

    11 j. ang.

    B historia

    WF

    12 plastyka

      SK j. niemiecki                

       

    13.40 –14.25

    7

     

     

     

     

     

     

    11 j. niemiecki

    SK WOS

       

    14.35 –15.20

    8

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    ŚRODA

    7.00 – 8.00

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    8.00 – 8.45

    1

    6 religia

    7 ZK

    5 zaj.

    10 j.polski

    WF

    SK informatyka

    12 j. polski

    11 zaj. kreatywne

       

    8.55 – 9.40

    2

    6 zaj.

    7 religia

    5 zaj.

    10 j.polski

    11 j. angielski

    B matematyka

    12 j. polski

    SK informatyka

       

    9.50 – 10.35

    3

    6  zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    SK informatyka

    10 historia

    B j. polski

    12 religia

    11 j. angielski

       

    10.45 –11.30

    4

    6 zaj.

    7 zaj.

    5.j. ang.

    10 religia

    SK informatyka

    B muzyka

    12 matematyka

    11 WOS

       

    11.50 –12.35

    5

    6 zaj.

    7 zaj.

    5 religia

    1O matematyka

    12 j. polski

    B j. angielski

    SK informatyka

    11 historia

       

    12.45 –13.30

    6

     

     

     

    WF

     

    10 zaj. kreatywne

    12 historia

    11 geografia

       

    13.40 –14.25

    7

     

     

     

     

     

     

    12 geografia

    11 EDB

       

    14.35 –15.20

    8

     

     

     

     

     

     

    DZ od X

     

       

    CZWARTEK

    7.00 – 8.00

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    8.00 – 8.45

    1

    6 zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    11 matematyka

    10 zaj. z wych.

    B plastyka

    12 j.polski

    SK fizyka

       

    8.55 – 9.40

    2

    6 zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    SG WF

    11 muzyka

    B matematyka

    12 fizyka

    SK j. polski

       

    9.50 – 10.35

    3

    6  zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    10 technika

    WF

    11 j. angielski

    12 matematyka

    SK j. polski

       

    10.45 –11.30

    4

    6 zaj.

    7 zaj.

    10 zaj. Inf.

    B zaj. z wych.

    12 j.polski

     WF

    11 j. angielski

    SK matematyka

       

    11.50 –12.35

    5

    BASEN

     

     

    10 plastyka

    12  matematyka

    B j. polski

    WF

    SK j. angielski

       

    12.45 –13.30

    6

     

     

     

      ZW j. polski

      ZW matematyka

    12 zaj. z wych.

    WF

     11 j. niemiecki

       

    13.40 –14.25

    7

     

     

     

     

     

     

    11 j. niemiecki

    WF

       

    PIĄTEK

    7.00 – 8.00

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    8.00 – 8.45

    1

    6 zaj.

    10 zaj.inf.

    5 zaj.

    SG WF

    12 matematyka

     

    11 j. angielski

    SK WDZ

       

    8.55 – 9.40

    2

    6  zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    10  j. polski

    12 matematyka

    B j.angielski

    11 zaj. z wych.

    SK j. polski

       

    9.50 – 10.35

    3

    6 zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    10 matematyka

    12 j. angielski

    11 religia

    WF

    SK j. polski

       

    10.45 –11.30

    4

    6 zaj.

    7 zaj.

    5 zaj.

    10 j. ang.

    12 j.polski

    SG WF

    B religia

    SK matematyka

       

    11.50 –12.35

    5

    BASEN

     

     

     

    B religia

    11 geografia

    12 j. polski

    WF

       

    12.45 –13.30

    6

     

     

     

     

    11 geografia

     

    12 chemia

    WF

       

    13.40 –14.25

    7

     

     

     

     

     

     

    11 geografia

    12 chemia

       
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu
   • sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
   • (0-15) 823 35 29
   • ul. Sienkiewicza 215 39-400 Tarnobrzeg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych